Azerbaycan Nakliyat

Azerbaycan Nakliyat

Coğrafi Konum Azerbaycan,

Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasların geçiş noktası üzerinde, Büyük Kafkaslar ile Küçük Kafkaslar arasında yer almaktadır. Bölgenin en önemli özelliği tarihi geçit ve ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır. Kuzeyinde Gürcistan (480 km) ile Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti (390 km), güneyinde İran İslam Cumhuriyeti (756 km), batısında Ermenistan (1 007 km) ve Türkiye Cumhuriyeti (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 11 km uzunluğunda ortak sınırı bulunmaktadır), doğusunda ise Hazar Denizi (713 km) yer almaktadır. 4 / 22 T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021 86 600 km2 ’lik toplam araziye (%11,5 orman, %1,6 su havzası, %50 tarıma elverişli topraklardır ki, bunun %27’si otlaklar ve %36,9 diğer topraklardır.) sahip olan Azerbaycan 44-52 doğu meridyenleri ve 38-42 kuzey paralelleri üzerinde yerleşmektedir. Bakü’den Kuzey Kutba olan mesafe 5 550 km ve Ekvatora olan mesafe ise 4 440 km’dir.

Dünyada en büyük göl olan Hazar Denizi 400 000 km2 büyüklüğünde olup, en derin yeri 1 025 metredir. Yaklaşık arazi yapısının %50’si dağlık olan bölgede deniz seviyesinden 3 000 metreye kadar yüksek olan sahalar ve %1’ini ise 3 000 metreden yüksek olan sahalar kaplamaktadır. Azerbaycan’ın ortalama deniz seviyesinden yüksekliği 657 metredir.

Dağlık arazi Büyük Kafkas, Küçük Kafkas ve Talış Dağlarından oluşur. Kür-Aras ovası en büyük düzlüktür. En düşük rakım (Hazar Denizi) -28 m ve en yüksek nokta (Bazardüzü Dağı) 4 466 m’dir. Dünyadaki 11 iklim çeşidinin dokuzuna sahip olan Azerbaycan’ın iklimini Büyük Kafkas dağlarının kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri, Küçük Kafkas dağlarının güneyden gelen sıcak tropik hava akımları ve Hazar Denizi etkilemektedir. Azerbaycan dünyanın çok değişik iklim tiplerine sahip ülkelerden biridir.

Doğu ve orta kısımları alçak ve düzlük olduğu için, kışları ılık, yazları çok sıcak geçer. Güney doğu kısmı ise nemli subtropikal iklime sahiptir. Bölgeye düşen yıllık yağış miktarı 1 200-1 400 mm.’dir. Diğer bölgeler ise, kurak ve yarı kurak görünüme sahiptir. Tarımsal faaliyetlerin çoğu Kür ve Aras nehirleri civarında yapılmaktadır.

İhracat İşlemleri

Azerbaycan Cumhuriyetinde ithalat-ihracat işlemlerinin düzenlenmesi Kurallarına göre, Azerbaycan Cumhuriyetinde üretilen veya ithal edildikten sonra yeni bir üretim sürecine sokularak mamul hale getirilen malların ihracı gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe yapılabilmekte olup, Gümrük Kanunu’nda ve söz konusu Kurallarda belirlenen durumlar hariç bu konuda sınırlama getirilemez. Bakanlar Kurulu tarafından yapılan veya ilgili devlet organlarından izin alınarak gerçekleştirilen ihracat işlemleri dışında kalan bütün diğer malların ihracı Gümrük Organlarına beyan edilerek gerçekleştirilmektedir.

İthalat İşlemleri Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gerçek ve tüzel kişiler tarafından kendi dövizleri ile konsinye veya devlet garantisine bağlı olmayan krediler hesabına yapılan ithalat işlemleri ile ilgili yapılmış anlaşmalar (Bakanlar Kurulu tarafından yapılan ve ilgili devlet organlarından izin veya lisans alınarak gerçekleştirilen ithal işlemleri hariç) Gümrük Organlarına beyan edilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından ithal edilen malların gümrük değerlerinin kontrolü yapılmakta olup, bu işlemler Gümrük Organları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bazı stratejik malların ithalatı (silah, barut, patlayıcı maddeler vs.) Bakanlar Kurulu’nun izni ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, kuralların Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmesi kaydıyla Ekonomi Bakanlığı’nın izni ile sınır ticareti yapılabilmektedir. İhraç edilen malların bedelinin önceden ödenmiş olması veya gayri kabili rücu akreditif yolu ile ve yahut yetkili bankaların teminatının bulunması suretiyle ihracının gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Malların ülke dışına çıkarılmasında bu üç yöntemden birinin kullanılmış olduğunun Gümrük Organlarına tevsiki gerekmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz

Kara Taşımacılığı

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Avusturya ,İsviçre .Avrupa’dan 3. Dünya ülkelerine, ayrıca Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkelere komple araç taşımacılığı hizmeti vermekteyiz.

Madencilik

OMH Madencilik; taş ve maden ürünleri üretimi ile bölgesinde hizmet vermektedir. Ünye-Niksar Karayolu, Çatalpınar Mevkii'nde faaliyet gösteren OMH Madencilik, yol çakıllama, dolgu malzemesi, kum, hafriyat ve taşımacılık alanında uzun yıllar verdiğimiz gayret ve azmi, yapmış olduğumuz

Petrol ve Doğalgaz

Hamarat Petrol; koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. İstasyonlarımızda; yağ kontrolü, cam silme, ve lastik hava basınç kontrolü, tüm müşterilerimize standart sunduğumuz hizmetlerimizdendir. Yağ değişimi ve oto dış yıkama hizmetlerimizde ücretsiz verilmektedir.