Moldova Nakliyat

Moldova Nakliyat

Coğrafi Konum Moldova

47’ kuzey enlemleri ile 29’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. 33,851 km2’lik alanıyla dünyada 140. sırada bulunan Moldova Cumhuriyeti, Romanya ile 450 km, Ukrayna ile ise 940 km’lik bir kara sınırına sahiptir. Doğu Avrupa’da yer alan ve denize kıyısı bulunmayan Moldova’nın batısında Romanya, kuzey, güney ve doğusunda Ukrayna bulunmaktadır. BDT ülkeleriyle AB’ye son dönemde katılan eski doğu bloku ülkeleri arasında kalan ülkenin siyasi ve ekonomik yapısı coğrafi konumundan doğrudan etkilenmektedir.

Batı sınırı Prut Nehri kıyısınca oluşan Moldova nüfusunun büyük bölümü Dinyester ve Prut Nehirleri arasındaki bölgede yaşamaktadır. Doğu sınırını oluşturan Prut Nehri Karadenize’e dökülmeden önce Tuna Nehri’nin bir kolunu oluşturmaktadır.

Ülkenin büyük bölümü ovalıktır ve hiçbir bölgede yükselti 430 m’yi geçmemektedir. İklim olarak bölgeye göre daha ılıman bir iklim özelliği gösterir.

Nüfus ve İstihdam

Moldova’nın toplam nüfusu 3,56 milyondur. Nüfusun % 78.2'si Moldovalı, % 8.4'si Ukraynalı, %5,8'i Rus, % 4,4’ü Gagavuz, % 1,9’u ise Bulgar ve % 1,3’ünün diğer milletlerden oluştuğu görülmektedir.

En büyük şehirleri başkent Chisinau (Kişinev) (664,700), Tiraspol (148,900), Beltsy (144,000)’dır. Ülkenin şehirleşme oranı % 47’dir. Moldova nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde;

0-14 yaş: % 15.5 (erkek 344,101/ kadın 325,995)
15-64 yaş: % 74 (erkek 1,550,386/ kadın 1,643,108)
65 yaş ve üstü: % 10.4 (erkek 164,512/ kadın 286,275) olduğu görülmektedir.

Moldova’da okuma yazma oranı %99,1 olup, kadınlarda bu oran % 99,7, erkeklerde ise % 98,6 olarak gerçekleşmektedir. Ülkenin istihdam rakamlarına bakıldığında işsizlik oranının % 3 olduğu görülmektedir. Bu oranda önümüzdeki yıllarda ciddi bir değişim beklenmemektedir.

Türkiye ve Moldova Arasındaki Ticaret ve Nakliyat

Türkiye ile Moldova’ nın Ekonomik ve Ticari ilişkileri gerek ülkedeki Türk yatırımları, gerekse iki ülke arasındaki gün geçtikçe artan ticaret hacmi ile büyümeye devam etmektedir.

2019 yılında Moldova’ ya ihracatımız bir önceki yıla göre % 21 artış göstermiş ve 322 milyon dolar olmuştur. 2019 yılında ülkenin toplam ihracatımızdaki payı % 0,18 olup 78. sıradadır. 2019 yılında ülkeden ithalatımız ise bir önceki yıla göre % 53 artarak 246 milyon dolar olmuştur.

2019 yılında ülkenin toplam ithalatımızdaki payı % 0,12 olup 63. sıradadır. 2019 yılında Moldova ile ticarette Türkiye’nin 76 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiği gözlenmektedir

Moldova Nakliyat Firmaları

Moldova ile Türkiye arasında taşımacılık genellikle karayolu ile uluslarası taşımacılık adı verilen nakliye ile yapılmaktadır. 2019 yılına oran ile Türkiye ile Moldova nakliyesinde %25'lik bir artış göstermiştir. Tüm Moldova nakliyelerinde ürün standları ile ilgili uygulamaların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu standartları denetleyen kurum ise Moldova Standardizasyon Enstitüsü (ISM) olup düzenlemeler kanunlaştırılmıştır.

Ürün Standartları ile ilgili uygulamalar

2016 yılında Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması’nı imzalayan ve AB mevzuatına standartlarını uyumlaştırma yükümlülüğü bulunan Moldova’nın bu konuda çalışmaları devam etmektedir.

Teknik standardizasyon komiteleri tarafından geliştirilen ve ulusal standardizasyon kurumu olan Moldova Standardizasyon Enstitüsü (ISM) kabul edilen orijinal Moldova Standartları, “SM” (Moldova Standardı) işaretiyle özdeşleştirilmektedir.

Moldova’da tarafından benimsenen Avrupa, uluslararası, bölgesel, devletlerarası ve diğer devletlerin standartları ve diğer standardizasyon belgeleri Moldova Standardı olarak kabul edilerek uygulanmaya konulmaktadır.

Moldova Nakliyesinde Ambalaj Etiket ve paketleme nasıl Olmasıdır?

Moldova’da satışı yapılan ürünlerin mutlaka resmi dilde (Moldovanca) etiketli olması gerekmektedir. Etiket üzerinde ürünün adı, içeriği, net ağırlığı, üretim tarihi ve son kullanım tarihi veya kullanım dönemi, muhafaza koşulları, kullanım kılavuzu, üretici, ithalatçı ve distribütör adı, menşei ve diğer tanıtım bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, alkollü içki ve tütün mamullerinin satılabilmesi için ayrıca bandrol bulunması zorunludur.

Ayrıca, Moldova’nın Avrupa Birliği ile imzaladığı Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde, ambalajlama etiketleme paketleme ile ilgili uygulamalar Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz

Kara Taşımacılığı

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Avusturya ,İsviçre .Avrupa’dan 3. Dünya ülkelerine, ayrıca Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkelere komple araç taşımacılığı hizmeti vermekteyiz.

Madencilik

OMH Madencilik; taş ve maden ürünleri üretimi ile bölgesinde hizmet vermektedir. Ünye-Niksar Karayolu, Çatalpınar Mevkii'nde faaliyet gösteren OMH Madencilik, yol çakıllama, dolgu malzemesi, kum, hafriyat ve taşımacılık alanında uzun yıllar verdiğimiz gayret ve azmi, yapmış olduğumuz

Petrol ve Doğalgaz

Hamarat Petrol; koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. İstasyonlarımızda; yağ kontrolü, cam silme, ve lastik hava basınç kontrolü, tüm müşterilerimize standart sunduğumuz hizmetlerimizdendir. Yağ değişimi ve oto dış yıkama hizmetlerimizde ücretsiz verilmektedir.