Gürcistan Nakliyat

Gürcistan Nakliyat

Coğrafi Konum Gürcistan,

40’ ve 47’ doğu boylamları ile 41’ ve 44’ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. 69.700 km² olan yüzölçümünün yaklaşık %80’i dağlıktır. Ülkenin kuzeyinde Rusya Federasyonu (Dağıstan, Çeçenistan, Kuzey Osetya, Kabarday-Balkar Özerk Cumhuriyetleri), güneyinde Ermenistan, güneydoğusunda Azerbaycan, güneybatı ve batısında Türkiye yer almaktadır. Kara sınırlarının uzunluğu yaklaşık 2.000 km’dir. Batı ve kuzeybatısında 310 km uzunluğunda Karadeniz kıyıları yer almaktadır.

Kuzeyden Büyük Kafkas ve güneyden Transkafkas dağları ile çevrili olan Gürcistan merkezde tektonik bir yapıya sahiptir. Karadeniz kıyılarından doğudaki Alazani Vadisine kadar olan bölümde, tarıma elverişli büyük ova ve platolar bulunmaktadır.

Gürcistan’ın batısına ılık, nemli Akdeniz iklimini andıran yarı tropik iklim, doğusuna ise Alp Dağları’nın iklim özelliklerine benzer kara iklimi hakimdir. İklimin bu kadar değişmesinde, ülkeyi doğu ve batı olmak üzere ikiye ayıran Likhi Sıradağlarının büyük rolü vardır.

Ayrıca, Gürcistan Kafkaslarda en fazla yağış olan ülke konumunda olup, Karadeniz kıyılarında yıllık yağış miktarı 2.000 mm³’ün üzerindedir. Başkent Tiflis’te yıllık ortalama sıcaklık ise 12.8 ºC’dir.

İklim ve coğrafyanın getirdiği avantaj ile Gürcistan, turistlerin ve araştırmacıların ilgisini çekecek kadar zengin ve kendine özgü bir floraya sahiptir. Büyük kısmını meşe, çam, kayın, ceviz ve fındık ağaçlarının oluşturduğu ormanlar ülkenin yaklaşık %35’ini kaplamaktadır. Gürcistan, en büyükleri Rioni, Inguri, Kura ve Mktvari olmak üzere çok sayıda akarsuya sahiptir. Ülkedeki akarsular taşımacılık yapılmasına müsait olmamasına rağmen özellikle büyük hidroelektrik enerjisi üretimi için son derece uygundur. Ayrıca, ülkede 850’den fazla göl, yarısından fazlası termal olmak üzere 2.000 civarında mineral su kaynağı bulunmaktadır. Diğer taraftan, Shkana (5.068); Janga (5.059) ve Kazbegi (5.033) başlıca yüksek dağlardır.

Gürcistan Dış Ticaret

Gürcistan’ın ihracat yaptığı başlıca ülkeler Çin(%18,7), Rusya(%16,1) ve Bulgaristan(%12,2) ’dır. Ülkenin ihracatında Türkiye %7 pay ile 4. sırada yer almaktadır.

Ülkenin 2020 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler Bakır Cevheri (%29,1), Ferro alyajlar (%9,7) ve Taze üzüm şarabı-üzüm şırası (%8,2).

2020 ülkenin ithalat yaptığı başlıca ülkeler arasında Türkiye % 20,5 ile 1. Sırada, Rusya %14,3 ile 2.sırada, Çin ise %10,9 ile 3.cü sırada yer almaktadır.

2020 yılında ithal ettiği başlıca ürünler ise Petrol Yağları-Petrol gazları (% 13,5) ve Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) (%4,6) yer almaktadır.

Gürcistan Nakliyat ve Dış Ticaret Politikası

1991 yılında Sovyetler Birliğinden ayrılarak bağımsızlığına kavuşan Gürcistan dünya ticaretinde aktif yer almak maksadıyla yeni ticari kanunlar üretmiş ve çeşitli uluslararası ticari organizasyonlara katılmıştır. Bu bağlamda ülkede çeşitli sektörlerde reformlar başlatılarak kısa sürede başarı elde edilmeye çalışılmıştır. Özellikle 2004 yılında yapılan “gül devrimi” sonrasında ülkede çok sayıda reform yapılmıştır. Bu kapsamda, vergi kanunu değişmiş, ithalat ve ihracat rejimi değiştirilmiş, vergiler basitleştirilmiş, ticari uygulamalar ve işlemler şeffaf hale getirilmiştir.

Reformların devamı olarak Gürcistan başta Türkiye, AB, BDT olmak üzere Çin, Ukrayna, EFTA gibi birçok ülke ve ülke grubuyla Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamıştır. ABD, Kanada ve Japonya tarafından ise Genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında bulunmakta, bu ülkelere yapılan ihracatta avantajlar sağlanmaktadır. Gürcistan’da ihracat serbet olup vergilerden muaf olarak yapılmaktadır.

Gürcistan Nakliye Hizmetlerimiz Komple Taşıma, Fuar Taşımacılığı, Proje Taşımacılığı ve Low Bed Taşımacılığı alanlarında hizmet vermekteyiz.

Diğer Hizmetlerimiz

Kara Taşımacılığı

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Avusturya ,İsviçre .Avrupa’dan 3. Dünya ülkelerine, ayrıca Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkelere komple araç taşımacılığı hizmeti vermekteyiz.

Madencilik

OMH Madencilik; taş ve maden ürünleri üretimi ile bölgesinde hizmet vermektedir. Ünye-Niksar Karayolu, Çatalpınar Mevkii'nde faaliyet gösteren OMH Madencilik, yol çakıllama, dolgu malzemesi, kum, hafriyat ve taşımacılık alanında uzun yıllar verdiğimiz gayret ve azmi, yapmış olduğumuz

Petrol ve Doğalgaz

Hamarat Petrol; koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. İstasyonlarımızda; yağ kontrolü, cam silme, ve lastik hava basınç kontrolü, tüm müşterilerimize standart sunduğumuz hizmetlerimizdendir. Yağ değişimi ve oto dış yıkama hizmetlerimizde ücretsiz verilmektedir.