Sırbistan Nakliyat

Sırbistan Nakliyat

Sırbistan Nerede ve Konumu? 

Sırbistan, Avrupa’nın Güney Doğusunda, Balkan Yarımadası’nın orta kesiminde bulunmakta, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan Pan Avrupa Koridorunda yer almaktadır.

Ülkenin Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan ve Bosna Hersek, güneyinde Makedonya ve Kosova, doğusunda Romanya ve Bulgaristan bulunur. Karadağ’ın ayrılmasından sonra Sırbistan’ın deniz çıkış noktası kalmamıştır. Ülkedeki coğrafi özellikler bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Ülkenin kuzeybatısında Voyvodina’yı kapsayan bölgede verimli ovalar, Sumadiya’da alçak tepeler, ülkenin doğusu, ortası ve batısında ise yüksek dağlık bölgeler göze çarpmaktadır.

Ülke ormanlık alanlar bakımından zengindir. Ormanlar ülke topraklarının yaklaşık 28.580 km2’sini kaplamaktadır. Sırbistan’da akarsuların toplam uzunlukları 3.180 km’dir. Ülkenin en önemli akarsularından biri olan Tuna nehri 589 km uzunluğa sahiptir. İklim ülkenin ortalarında ve batısında kıtasaldır. İç bölgelerde yaz aylarında sıcaklık 30 dereceyi aşarak kuraklığa neden olabilmektedir.

Sırbistan Nakliyat Nasıl Yapılır?

Sırbistan nakliyat hizmetini karayolu taşımacılığı ile öz sermayemiz olan kendi tırlarımızla yapılmaktadır. Sırbistan İstanbul Nakliyat uzaklığı ortalama olarak 872km dir.

Siyasi ve İdari Yapı

1945 yılında kurulan ve altı Cumhuriyet (Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Slovenya ve Sırbistan Sosyalist Cumhuriyetleri) ile iki özerk bölgeden (Kosova ve Voyvodina) oluşan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılma sürecine girmesi sonucu 27 Nisan 1992 tarihinde kabul edilen anayasa uyarınca Sırbistan ve Karadağ'dan oluşan yeni Yugoslavya Federal Cumhuriyeti kurulmuştur.

T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021 3 Sırbistan ve Karadağ’ın ilişkilerinin yeniden tanımlanması çerçevesinde 2002’de imzalanan Belgrad Anlaşması’nın ardından 4 Şubat 2003 tarihinde Anayasal Şart resmen kabul edilmiş, ülkenin adı Sırbistan ve Karadağ Devlet Birliği olmuştur. Sırbistan ve Karadağ Devlet Birliği’nin bir parçası olan Karadağ, 21 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen referandumun ardından, 3 Haziran 2006 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Sırbistan Parlamentosu ise 5 Haziran 2006 tarihinde aldığı bir kararla, Sırbistan Cumhuriyeti’nin, Sırbistan ve Karadağ Devlet Birliği’nin “ardıl devleti” olduğunu ilan etmiştir. 2009 yılında Sırbistan Millî Meclisi ülkeyi 7 istatistiksel bölgeye ayıran “Eşit Bölgesel Kalkınma Kanunu” çıkarmıştır. 7 Nisan 2010 tarihinde Kanun tadil edilmiş, bölge sayısı 5 olarak düzenlenmiştir; Voyvodina, Belgrad, Şumadiya ve Batı Sırbistan, Güney ve Doğu Sırbistan, Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi. Ülkenin idari dağılımında 150 adet belediye vardır. Bu idari birimler, Sırbistan’daki yerel yönetim merkezlerini oluştururlar. Ülkede belediye alanlarından 33 tanesi şehir belediyesi yapısındadır. Sırbistan idari yapısında ayrıca 24 adet idari statüye sahip şehir vardır. Şehir yapılarından bazıları şehir belediyesi birimini oluştururken, bazı şehirler bu statüye sahip değildir. Belgrad, Novi Sad, Niş, Kragujevac, Požarevac ve Vranye olarak 6 şehir ülkedeki şehir belediyelerindendirler.

Bu şehirlerin yapısında ayrıca birden fazla belediye birimi bulunur. Kosova’nın nihai statüsü konusunda Sırbistan ve Kosova makamları arasında iki yıl süreyle sürdürülen müzakerelerden bir sonuç alınmaması üzerine Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlık ilan etmiştir. Sırbistan ise, Kosova’nın tek taraflı bağımsızlık ilanını Sırbistan Anayasası, BM Şartı ve 1244 sayılı BMGK kararına aykırı olduğunu ifadeyle, müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini savunmaya devam etmiştir. Sırbistan tek meclisli sisteme göre yönetilmektir. Meclisin 250 üyesi 4 yılda bir yapılan seçimlerle belirlenmektedir. Devlet başkanı olan Cumhurbaşkanı 5 yılda bir iki kereden fazla olmamak üzere seçilir.

Gümrük Tarifeleri

Sırbistan Dünya Gümrük Örgütünün üyesidir ve Armonize Sistem Konvansiyonuna taraf Ülke konumundadır. Buna ek olarak AB’nin ortak nomanklatürüne de uyum sağlanmıştır. Sırbistan’a ithal edilen mallar gümrük vergisine tabi olup, gümrük vergileri “Gümrük Kanunu” ve “Gümrük Tarife Kanunu” çerçevesinde düzenlenmektedir.

Sırbistan’ın gümrük vergileri genel olarak yüksek oranlarda değildir. Ülkeler arası ticarette belirlenen gümrük vergisi oranlarının kamuya açık bir kaynak olan “Market Access Map” (https://www.macmap.org/) sitesinden kontrol edilmesi mümkündür. “Macmap”, Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center-ITC)’nin bir hizmetidir. Gümrük politikası; - Tarım - Deri sanayii - Mobilya sanayii - Tekstil sanayii - Elektrikli ev aletleri sektörlerini korumayı amaçlamaktadır.

Ayrıca Sırbistan’da üretilemeyen yarı mamuller, hammaddeler, ihracata yönelik üretim yapan ve iç talebin yüksek olduğu sektörlerce kullanılan girdilerin ithalatında diğer ürünlere nazaran göreceli olarak daha düşük gümrük vergisi uygulanmaktadır. Bu sektörlerin başlıcaları; - Metalürji - Renkli metaller - Alüminyum - Ağaç ürünleri - Tekstil sanayii’dir. İthalatta uygulanan güncel vergi oranlarına Sırbistan Maliye Bakanlığı, Gümrük İdaresi’nin (https://www.carina.rs/en/Pages/default.aspx) web sayfasından ulaşılabilir.

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme

Sırbistan, büyük ölçüde AB ile uyumlu işaretleme ve etiketleme düzenlemesine sahiptir. Ancak, ihracatçıların, yerel pazara sunulacak herhangi bir ürünü göndermeden önce Sırp ithalatçılarından gerekli şartları teyit etmelerinde fayda görülmektedir. Sırbistan'a yapılan tüm ithalatlar; ürünün adı, üreticinin veya ithalatçının tam adresi, menşe ülke, net miktar / ağırlık / hacim, içerikler, depolama şekli (nakliye, bakım kullanımı) ve ilgili tüketici uyarıları bilgilerini içermelidir.

Teknik açıdan daha karmaşık olan ürünlere ise, kullanım talimatı, üreticinin özellikleri, yetkili bakım ofislerinin bir listesi, garanti bilgileri de dâhil etmelidir. Tüm bilgiler Sırpça olmalı ve gümrükten çekilmeden önce her ürüne eklenmelidir. Tarım ürünleri için “Rulebook on Declaration, Labeling and Marketing of Food (RS Resmi Gazetesi No. 85/13 and No.101/13)” düzenlemesine göre özel etiketleme şartları geçerlidir.

Bu yönetmeliğe göre, hem perakende hem de toplu paketlenmiş gıdalarda bir etiket bulunmalı ve belirtilen bilgileri içermelidir: son kullanma tarihi; gıda katkı maddelerinin türü ve içeriği; eklenen vitaminlerin, minerallerin ve ürünün zenginleştirilmesi için eklenen diğer bileşenlerin türü ve içeriği; besin değeri. 16 T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021 Ayrıca, kimyasal ve belirli bazı ürünler için “Rules on the Classification, Packaging, Labelling And Advertising of a Chemical and Certain Product in Accordance with the Globally Harmonized UN Classification and Marking System (RS Resmi Gazetesi No. 105/2013, 52/2017 ve 21/2019)” düzenlemesine göre özel etiketleme şartları geçerlidir. Sırbistan’da etiketlerin içeri; - Ürünün adı - Üreticinin ve ithalatçının açık adresi - Net miktar/ağırlık/hacim - İçindekiler - Saklama koşulları - Tüketiciye yönelik uyarılar gibi hususlardan oluşmaktadır. Ayrıca teknik açıdan karmaşık olan ürünlerin kullanma kılavuzu, üreticinin özellikleri, yetkili servislerin listesi, garanti ile ilgili bilgi ve ilgili diğer bilgi de bulunmalıdır. Bütün bilgiler Sırpça olmalıdır ve gümrüklerden çekmeden önce her üründe yer almalıdır.

Çevre Koruma Yasasına göre “eco-label”, tüketici ürünlerinde, gıda, içecekler ve eczacılık ürünleri hariç; kullanım süresi boyunca benzer ürünlerden daha az cevre kirliliği yaratan veya geri dönüşümden elde edilmiş ürünler için kullanılmaktadır. Ekolojik etiketlerin yerel olarak üretilen veya ithal edilen ürünler için kullanım koşulları aynıdır. Söz konusu düzenleme AB’nin eco-label düzenlemesine paralel olarak hazırlanmıştır. Sertifikalandırılmış her ürün sertifika ile ilgili işareti taşımak zorundadır.

İşaret, ürünün gerekli olan testlerden geçtiğini ve ilgili düzenlemelere uygun olduğunu simgelemektedir. Uygunluk işareti olarak Sırbistan’ın kullandığı yerel işaret veya CE işareti kullanılabilmektedir. Sırbistan’ın yerel işareti, ürünün teknik gerekleri karşıladığını ve gerekli uygunluk surecinden geçtiğini belirtmektedir. İşaret büyük `A` harfinin eşkenar üçgenin üç kösesinde yer almasından oluşmaktadır. İşaretin ürüne görünebilir şekilde konması gerekmektedir, eğer ürüne iliştirilmesi mümkün değilse paketine eklenmeli ve ürünün yanında verilen dökümanlarda da belirtilmelidir.

Sırbistan Nakliyat Fiyatları?

Sırbistan nakliyat fiyatlarımızı daha detaylı bilgi vermek için sevkiyatı gerçekleştirilecek ürün hakkında daha detaylı bilgi vermeniz gerekmetedir. Fiyatı ağırlık, hacim ve mesafe gibi unsurlar değişiklik konusunda etkili olacaktır.Nakliyat fiyatı konusunda daha detaylı bilgi için iletişim sayfamızdaki telefon numaralarımızdan yada teklif al sayfamızdan online olarak fiyat teklifinizi alabilirsiniz. 

Diğer Hizmetlerimiz

Kara Taşımacılığı

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Avusturya ,İsviçre .Avrupa’dan 3. Dünya ülkelerine, ayrıca Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkelere komple araç taşımacılığı hizmeti vermekteyiz.

Madencilik

OMH Madencilik; taş ve maden ürünleri üretimi ile bölgesinde hizmet vermektedir. Ünye-Niksar Karayolu, Çatalpınar Mevkii'nde faaliyet gösteren OMH Madencilik, yol çakıllama, dolgu malzemesi, kum, hafriyat ve taşımacılık alanında uzun yıllar verdiğimiz gayret ve azmi, yapmış olduğumuz

Petrol ve Doğalgaz

Hamarat Petrol; koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. İstasyonlarımızda; yağ kontrolü, cam silme, ve lastik hava basınç kontrolü, tüm müşterilerimize standart sunduğumuz hizmetlerimizdendir. Yağ değişimi ve oto dış yıkama hizmetlerimizde ücretsiz verilmektedir.